• همکاری آقای حاج علی اکبر رمضانی جهت عقب نشینی دیوار
  • مجموعه: عمرانی
  • اعضای شورای اسلامی بیجی کلا از راست آقایان 1 سید حسین حسینی2 مهدی ولی زاده3 سید ابوالحسین حسینی
  • مجموعه: طبیعت


 

نظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیاری؟
 

پیوندها