• همکاری آقای حاج علی اکبر رمضانی جهت عقب نشینی دیوار
  • مجموعه: عمرانی
  • نمای ورودی روستا
  • مجموعه: طبیعت
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیاری؟
 

پیوندها