• ساختمان دهیاری بیجی کلا
  • مجموعه: طبیعت
  • نمای ورودی روستا
  • مجموعه: طبیعت
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیاری؟
 

پیوندها