• عمرانی
  • مجموعه: طبیعت
  • توضیحات: دیوار حاج ناصر زنگی بعد از عقب نشینی
  • عمرانی
  • مجموعه: طبیعت
  • توضیحات: عملیات شن ریزی حاشیه خیابان اصلی روستا
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیاری؟
 

پیوندها