• عمرانی
  • مجموعه: طبیعت
  • توضیحات: عملیات شن ریزی حاشیه خیابان اصلی روستا
  • عمرانی
  • مجموعه: طبیعت
  • توضیحات: اجرای طرح ترانس جهت برطرف شدن ضعف ولتاژ برق منطقه پایین محله بیجی کلا
 

نظرسنجی

نظر شما در مورد عملکرد دهیاری؟
 

پیوندها